Munkatársak

Dr. Freund Dávid

fogorvos

Summa cum laude minősítéssel végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 

Már az egyetemi éveim alatt is arra törekedtem, hogy a pácienseimet fájdalommentes kezelésben részesítsem. A konzultációk során fontosnak tartom, hogy a szükséges kezelésekről érthető és teljeskörű felvilágosítást adjak, így bevonva a pácienst a kezelési terv felállításába. A fogászati ellátás minőségét tudásom folyamatos bővítésével igyekszem magas szinten tartani. Kiemelt érdeklődéssel fordulok a parodontológia, konzerváló fogászat és a fogpótlástan felé.  

Dr. Révész Bence

fogpótlástan és konzerválófogászat fogszakorvos, dentoalveolaris sebész szájsebész fogszakorvos

2006-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Már az egyetemi évek alatt körvonalazódott bennem az a szakmai cél, hogy a biológiai határok figyelembevételével és a legújabb tudományos eredmények alkalmazásával a hozzám forduló páciensek a legmegfelelőbb ellátásban részesüljenek. Az elmúlt közel másfél évtized alatt kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a sokszor reménytelennek gondolt fogaknak is új esélyt adhassak és a már korábban elvesztett fogak pótlására a legoptimálisabb alternatívát nyújthassam. Ennek érdekében rendszeres résztvevője vagyok endodontiai és implantológiai témájú szakmai továbbképzéseknek. 2010-ben Konzerváló fogászat és fogpótlástan, 2018-ban Dentoalveoláris sebészetből szakvizsgáztam kiváló eredménnyel.